गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव
दीर्घकालीन सोच

पशुपंक्षी बजार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायिक रूपान्तरण गरी स्वरोजगार श्रृजना, गरिबि न्यूनिकरण, पोषण सुरक्षण र आयात प्रतिस्थापन सुनिस्चित गर्दै दिगो विकासमा टेवा पुर्र्याउने ।


गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव