गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव
समाचार
अा‍ व ०७३ ०७४ काे स्वीकूत कार्यक्रम अनुसार हाटबजार
प्रकाशक: Admin         on: 2017-08-15
.
अा‍ व ०७३ ०७४ काे स्वीकूत कार्यक्रम अनुसार स‍मुह‍ सहकारी‍ सुद्धृढिकरण‍
प्रकाशक: Admin         on: 2017-08-15
.
अा‍ व ०७३ ०७४ काे स्वीकूत कार्यक्रम अनुसार उपदान
प्रकाशक: Admin         on: 2017-08-15
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-29
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०३-०७
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-22
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२४
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-08
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२३
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-06
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२१
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-05
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२१
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-04
.
प्रस्ताव आह्वानको सूचना मिति २०७४/०२/११
प्रकाशक: Admin         on: 2017-05-26
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-05-21
.
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-05-21
.
सम्झौता गर्न आउने सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-05-21
.
स्वदेशमा उत्पादित जीवित पशुहरु राजधानी पुर्‍याउन पशु ढुवानीका लागि अनुदान कार्यक्रमको सम्झौता गर्न आउने सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-04-23
.
मिल्क एनलाइर्जर वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-03-26
.
प्रस्ताव अाहवानकाे सूचना २०७३-१२-०३
प्रकाशक: Admin         on: 2017-03-16
.
सम्झैता गर्न अाउने सूचना २०७३-१२-०३
प्रकाशक: Admin         on: 2017-03-16
.
मध्य पहाडी लाेकमार्ग नजिक पशु स‌ंकलन केन्द्र निर्माण र उचित चिस्यान कायम गरी मासु वा दुध ढुवानी गर्न ढुवानी साधन खरिद सम्बन्धित सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-03-09
.
स्वदेशमा उत्पादित जिवित पशुहरु राजधानी पुर्‍याउन पशु ढुवानीका लागि अनुदान सम्बन्धि सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-02-13
.
साझेदारीमा बधशाला / बधस्थल निर्माण गर्ने सूचनाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-01-25
.

गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव